Het college van B&W spreekt de ambitie uit voor een verdere groei van het aantal inwoners van de gemeente Zutphen naar 55.000 tot 60.000 inwoners in 2040.

Wethouder Jasper Bloem: “We willen dat Zutphen ook in de toekomst regionale aantrekkingskracht heeft met goede voorzieningen zoals cultuur, een ziekenhuis, een onderscheidend winkelaanbod, goed onderwijs en sport. Voor dat voorzieningenniveau is het belangrijk dat Zutphen kan groeien. En dat we jongeren, starters en gezinnen kunnen binden.” De groeiambitie heeft het college van B&W opgenomen in de eerste contouren van de Omgevingsvisie Zutphen 2040. Deze visie geeft een beeld over hoe wij verwachten dat de gemeente Zutphen er in 2040 uit ziet. Het toekomstbeeld is dat de gemeente Zutphen zich in 2040 verder heeft ontwikkeld tot een sterke, stedelijke gemeente in een groene omgeving met onze cultuurhistorie als onderscheidend visitekaartje en een bloeiend ondernemersklimaat. Per gebied sluiten we aan welke kansen er zijn om woonruimte te creëren en daarbij tegelijkertijd de leefomgeving te verbeteren. In het tweede kwartaal van 2024 neemt de gemeenteraad een beslissing over de visie.

Bron: Eigen redactie
Foto: Gemeente Zutphen