Wie zijn wij?

RTV Berkelstroom is de lokale omroep voor de regio Zutphen. Sinds 1990 hoor je het geluid van de regio op 106.1 FM in Zutphen en omgeving. Een levendige regio met zo’n 50.000 inwoners verdient een radiozender met een eigen geluid. Dagelijks brengen wij nieuws en actualiteiten uit onze omgeving en de beste muziek. RTV Berkelstroom is daarom het geluid van de regio! Je hoort RTV Berkelstroom 24 uur per dag op 106.1FM en wereldwijd via berkelstroom.nl.
Onze visie is om jou als inwoner van de gemeente Zutphen te voorzien van het nieuws van de dag. In het grote media-aanbod tegenwoordig is er de behoefte om het nieuws tot je te nemen waar jij je bij thuis voelt. Dat is het lokale nieuws, nieuws over jouw buurt, wijk of straat. Elke dag gaat ons redactieteam voor jou aan de slag om het nieuws te brengen.

Redactie

Dit is ons redactieteam:
Yorick Knol – Hoofd redactie / Nieuwslezer
Sander Worseling – Hoofd redactie / Redactie ‘Zutphen Nieuws’
Lukas de Groote – Redactie nieuws van de regio
Daniel Hofenk – Redactie nieuws van de regio
Erik Hendriksen – Redactie nieuws van de regio
Wilco de Jong – Redactie interviews

Nieuwstip? Bereik onze redactie op redactie@b-fm.nl

PBO

RTV Berkelstroom heeft, zoals het Commissariaat voor de Media dat ook voorschrijft een Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO). Dit PBO komt tenminste tweemaal per jaar bijeen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de omroep met betrekking tot beleidsmatige zaken. Hierdoor krijgt de omroep een zo goed mogelijke afspiegeling van de samenleving in ons uitzendgebied. Uitbreiding is altijd welkom. Interesse? Meld je aan via bestuur@b-fm.nl.

Het PBO (Programma Beleidsbepalend Orgaan) van RTV Berkelstroom vind je hier.

Social media

RTV Berkelstroom is actief op diverse sociale media platformen. Je vindt ons onder andere op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter.
Het streven is dit verder uit te breiden en met name het gebruik van social media verder te intensiveren met onder andere live studiobeelden.

ANBI

RTV Berkelstroom heeft een ANBI status sinds 1 januari 2016. ANBI Formulier

Bereikbaarheid

De nieuws en programmaredactie van RTV Berkelstroom zijn te bereiken via: 0575-519473. De studio is tijdens live programma’s te bereiken via 0575-542200. Ook is RTV Berkelstroom bereikbaar via diverse e-mailadressen, maar voornamelijk via: info@b-fm.nl.

ICE-norm

RTV Berkelstroom is de media instelling voor de gemeente Zutphen en verzorgt een media aanbod zoals bedoeld in de Mediawet. Op dit moment zenden wij ca. 51% van de ICE tijd (mediawet, periode tussen 07:00 uur en 23:00 uur) “live” uit op de radio. Daarnaast is RTV Berkelstroom te beluisteren via een live webstream (te vinden op deze site).

Jaarrekening

Kamer van Koophandel

De Stichting Lokale Omroep de Berkelstroom, ook bekend als RTV Berkelstroom, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41039728, heeft het RSIN 009269952 en is gevestigd aan de Ruys de Beerenbrouckstraat 108a, 7204MN Zutphen.

Klachtenprodecure nieuwsvoorziening

Een oordeel over de inhoud van een journalistieke productie van de publieke omroepen wanneer deze de Journalistieke Code schendt, kan alleen komen van de ombudsman. Het is aan een omroep zelf of deze met een uitspraak van de ombudsman iets doet: ter kennisgeving aannemen, een stevig gesprek met een maker voeren, een correctie of rectificatie toepassen.

 Andere instellingen en organisaties zijn verantwoordelijk voor het opleggen van sancties, als dat nodig wordt geacht. Hieronder zijn de verantwoordelijkheden bij het handhaven van sancties samengevat. De NPO kan volgens de Mediawet een bestuursrechtelijke maatregel opleggen als een omroep zogenoemde bindende besluiten die binnen het bestel zijn afgesproken niet naleeft. Zie hiervoor het reglement handhaving bindende besluiten (er is geen overzicht opgenomen van wat allemaal bindende besluiten zijn).   Ook kan de NPO een bestuursrechtelijke maatregel opleggen als een omroep naar het oordeel van de Raad van Bestuur van de NPO “onvoldoende uitvoering geeft aan de bereidheid tot samenwerking”. De NPO kan tot maximaal 15% van het voor een omroepinstelling vastgestelde geldbedrag inhouden. Zo’n maatregel kan direct ingaan, maar de andere partij kan schorsing aanvragen. Ook kan die andere partij bezwaar, beroep en hoger beroep aantekenen, waardoor de procedure langer duurt.

De Mediawet beschrijft ook de sanctiebevoegdheden van de externe toezichthouder, het Commissariaat voor de Media. Voor enkele taken (toezicht en handhaving redactiestatuut en toezicht en handhaving Gedragscode Integriteit) wordt aan concrete en volledige invulling gewerkt (de taken zijn sinds zomer 2021 aan het Commissariaat toegekend).

Vanuit de waardegemeenschap die het publieke bestel volgens de Mediawet moet zijn is in dit verband wel nog een specifiek interessant terrein gekoppeld aan deze toezichthouder: toezien op de zogenoemde ‘zorgplicht’ van publieke mediaorganisaties om te zorgen dat hun uitzendingen niet aanzetten tot geweld of haat richting een groep personen of een lid van een groep, of niet uitlokt tot het plegen van een terroristisch misdrijf (zie Mediawet artikel 2.88 lid 5). Hoe dit precies gedaan wordt of wat de sancties erop zijn is niet concreet.

Dan is er de minister van OC&W (in het huidige kabinet is de portefeuille Media toebedeeld aan de staatssecretaris, toch gebruiken we de term ‘minister’). Deze besluit over erkenning van mogelijk nieuwe toetredende omroepen tot het bestel. In het uiterste geval kan de minister onder in de Mediawet genoemde voorwaarden de erkenning van een (aspirant)omroep ook weer intrekken. Die mogelijkheid is nog nooit gebruikt. Om toe- en uittredingscriteria tegen het licht te houden, is een onderzoekscommissie ingesteld.

Tot slot maar boven alles is er de rechter, die op grond van het strafrecht en het civiele recht een rol kan hebben. Iemand kan aangifte doen van het oproepen tot strafbare feiten, zoals haat zaaien of groepsbelediging. Het Openbaar Ministerie kan dan onderzoeken of de verspreider moet worden vervolgd, een rechter kan dan een straf opleggen. En je kunt naar de civiele rechter stappen als in een journalistiek product een persoon (of onderneming/ organisatie) beschadigd wordt, bijvoorbeeld door onjuiste of misleidende informatie. Uiteindelijk kan alleen een rechter rectificatie van een publicatie afdwingen of opdragen een productie te verwijderen als hem/haar daarom in een zaak gevraagd wordt.

Privacybeleid

Ons privacybeleid vind je hier.

Streekomroep

In de ‘visiebrief lokale omroepen’ van staatssecretaris Gunay Uslu van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (van 30 mei 2023) wordt beschreven dat het vormen van een streekomroep, met behoud van eigen identiteit, de slagkracht door schaalvergroting zal toenemen. Schaalvergroting is onontkoombaar om te komen tot een professionele, onafhankelijke en financieel gezonde omroep.

In de komende jaren wordt aangedrongen om alvast te starten met samenwerking in de streek. Hiervoor zijn tot op heden zo’n 30 subsidies, aangaande het stimuleringsfonds, per jaar beschikbaar voor de toekomstige 80 streekomroepen. Nu (2024) is onbekend of deze subsidie zal worden uitgebreid.

De lokale omroepen in de toekomstige streek zijn bezig met gesprekken om te zien of en hoe eventueel kan worden deelgenomen in een kansrijke aanvraag voor de subsidie van het stimuleringsfonds als een eerste stap tot een mogelijke verdere samenwerking.

In dit kader vinden al enige tijd gesprekken plaats met de volgende lokale omroepen: Samen1 (Apeldoorn), RTV VoorstVeluwezoom (Brummen & Voorst) en RTV 794 (Ede & Heerde).

Vrijwilligersorganisatie

RTV Berkelstroom draait voor 100% op vrijwilligers en heeft geen betaalde bestuurders of medewerkers in dienst. De organisatievorm van RTV Berkelstroom is een stichting. Het bestuur werkt nauw samen met het PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan) en de dagelijkse leiding berust bij de station manager.

1988 – SLOZ, Stichting Lokale Omroep Zutphen, een tv krant met af en toe uitzendingen. 140 man tv, later 20 personen erbij voor radio.

1988/1989 – Een aantal mensen besloot dat er een nieuwe naam moest komen voor de omroep van Zutphen. Niet alleen een tv zender meer maar een officiële echte lokale omroep met radio en tv. De naam zou verkozen worden door middel van een wedstrijd, maar uiteindelijk bedacht door de toenmalige burgemeesters van Zutphen en Warnsveld die beiden een gedeelte van de naam bedacht hebben. Berkel en stroom. Want het is de Berkel die zowel door Zutphen als door Warnsveld stroomt en wat het met elkaar verbindt.

Minister d’Ancona wil de regionale en lokale publieke omroepen laten samengaan – 1993
https://www.nrc.nl/nieuws/1993/04/29/lokale-omroep-berkelstroom-wil-dienstbaar-zijn-7181136-a1384578

Sander Hoekman wist begin dit jaar al dat Berkelstroom TV het om financiële redenen niet zou gaan redden.
https://www.destentor.nl/zutphen/berkelstroom-richt-pijlen-op-radio~a9569fa9/

Zutphense Leeuw februari 2019: Louis Lippinkhof:
https://www.contactzutphen.nl/nieuws/algemeen/242169/zutphense-leeuw-februari-2019-louis-lippinkhof-radio-maken-doe-je-voor-de-

Radiostudio Hanzehof
http://backtovroeger.freeservers.com/photo.html

TV Uitzending Berkelstroom SPORT – Rene Scholten
https://www.youtube.com/watch?v=hLLdo89kt9Y