De gemeente Zutphen bereidt zich voor op de Omgevingswet, die in werking treedt op 1 januari 2024.

Deze wet regelt dat de regels voor nieuwe ruimtelijke plannen eenvoudiger en samengevoegd worden. Het wordt bijvoorbeeld makkelijker om een nieuwbouwproject te starten. De Omgevingswet vraagt van de gemeente een geheel nieuwe werkwijze. Om zich goed voor te bereiden, last de gemeente een pauze in: nieuwe ontwerpbestemmingsplannen of ontwerpbesluiten uitgebreide procedure (die vallen onder de Wabo) worden tijdelijk niet ter inzage gelegd. De uitgebreide Wabo-procedure voor milieu en reguliere omgevingsvergunningaanvragen vallen hier niet onder. Wethouder Jasper Bloem laat weten dat de gemeente ieder initiatief op een zorgvuldige manier te begeleiden. Nieuwe aanvragen kunnen gewoon worden ingediend. Mensen die al een bouwplan hebben ingediend, hoeven niets te doen, met hen wordt het huidige traject volgens planning afgemaakt.

Door: Sander Worseling – RTV Berkelstroom
Foto: Eigen redactie