Woensdag 1 mei 2024 start het zwemseizoen voor zwemmen in oppervlaktewater. In Nederland zijn meer dan zevenhonderd officieel aangewezen zwemwaterlocaties waar je veilig kunt zwemmen.

Zwemmen in oppervlaktewater heeft ook risico’s. Hou er bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen rekening mee dat het water nog erg koud kan zijn en dat je daardoor verkrampt kunt raken. Zwem uitsluitend bij aangewezen zwemwaterlocaties. Op deze locaties worden waterkwaliteit en veiligheid gecontroleerd, zoals bijvoorbeeld bij het Bronsbergenmeer in Zutphen. Alle officieel aangewezen zwemwaterlocaties zijn opgenomen op www.zwemwater.nl en zijn bij de zwemwater-locatie te herkennen aan een blauw informatiebord van de provincie. Op de informatieborden wordt de kwaliteit van het zwemwater volgens EU-richtlijnen aangegeven in vier kwaliteitsklassen. De aangegeven kwaliteitsklassen zeggen wat over de waterkwaliteit gedurende de afgelopen jaren. Daarnaast wordt informatie gegeven over de actuele kwaliteit.

Bron: Eigen redactie
Foto: Eigen redactie