De gemeente Brummen gaat tijdelijk de aan de gemeente toegewezen statushouders huisvesten in een paviljoen op het terrein van de Michaelshoeve in Brummen. Hiermee probeert de gemeente een inhaalslag te maken om te voldoen aan de wettelijke taakstelling om deze nieuwe Nederlanders in onze gemeente onderdak te bieden.

Met de eigenaar van het pand is afgesproken dat de gemeente een paviljoen voor een periode van 2 jaar huurt. Ook is de eigenaar in gesprek met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over verkoop van het terrein. Dit met de intentie om hier op termijn voor een langere periode vluchtelingen op te vangen. Het gaat dan om personen waarvoor de procedure nog loopt. Over beide ontwikkelingen worden aanwonenden en andere belangstellenden via een informatieavond bijgepraat.

Bron: Eigen redactie
Foto: Google Streetview