Het ontwerp-Actieplan geluid ligt ter inzage. Van 1 mei 2024 tot en met 11 juni 2024 kunnen belangstellenden het inzien en hier een mening over geven. Nieuw in het ontwerp-Actieplan is dat er meer dan voorheen meegewogen wordt welke andere geluidbronnen er in de omgeving zijn, naast het geluid van het wegverkeer. Gedeputeerde Staten stellen het definitieve Actieplan geluid vast. Naar verwachting op 2 juli 2024.

Met het Gelders Actieplan geluid 2024-2028 gaat de provincie door met het stiller maken van provinciale wegen. Om zo het geluid van het wegverkeer te verminderen. Meer dan in andere jaren worden bij de afweging van de keuze voor maatregelen het geluid van andere bronnen, zoals industrieterreinen en snelwegen, betrokken. Dat kan ertoe leiden dat er meer of andere maatregelen getroffen moeten worden. Provincie Gelderland nodigt ook andere overheden en partners uit om samen op te trekken en zo nog meer impact te maken. Ook investeren we in geluidmaatregelen op plaatsen waar de meeste mensen ervan profiteren. Voorwaarde daarbij blijft dat de uitvoering van onderhoud aan de weg, de beschikbaarheid van geld en de technische uitvoerbaarheid leidend zijn voor het moment waarop we die maatregelen treffen. De Provincie Gelderland beheert ongeveer 1200 kilometer aan provinciale wegen. Het ontwerp-Actieplan geluid ligt vanaf 1 mei 2024 tot en met 11 juni 2024 ter inzage.

Bron: Eigen redactie
Foto: Eigen redactie