In het onderzoek naar sociale veiligheid dat, in opdracht van burgemeester Jaeger, door bureau Bezemer en Schubad is uitgevoerd, is door de deelnemers aan het onderzoek gemiddeld een totaalscore van 7,5 op een schaal van 10 gegeven. Het onderzoek is uitgezet onder alle raadsleden, fractievertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren. De response is 53%. Daarmee zijn de resultaten representatief.

Aanvullend heeft het onderzoeksbureau, bij een selectie uit de groep respondenten uit de organisatie en bij nagenoeg alle fractievoorzitters, diepte-interviews gehouden. Uit deze combinatie van kwantitatief- en kwalitatief onderzoek is een helder beeld ontstaan van de sociale veiligheid zoals die in alle lagen, breed in de organisatie, wordt ervaren. De resultaten tonen volgens het onderzoeksbureau, dat ervaringen van ongewenst gedrag geen grotere stempel drukken op de organisatie dan bij andere, vergelijkbare organisaties. Het bureau heeft wel op een aantal punten aanbevelingen voor verbetering gedaan. Inmiddels is een deel van die aanbevelingen al in uitvoering. Andere stappen zullen op zeer korte termijn worden gezet. Alle uitkomsten en actiepunten zijn te vinden op www.zutphen.nl

Bron: Eigen redactie
Foto: Eigen redactie