Onder wisselende weersomstandigheden kwam Sinterklaas en zijn Pieten, met de pakjesboot, via de IJssel in Zutphen aan.

Het was nog een hele tour om aan te meren, maar uiteindelijk lukte het Sinterklaas met behulp van de burgemeester van de gemeente Zutphen, Wimar Jaeger, voet aan wal te zetten. Een welkomstwoordje werd verricht door Marlies Claasen. Met de Pietenband liep Sinterklaas een ronde door de binnenstad van Zutphen en eindigde bij het gemeentehuis waar een dansje werd gedaan. De Sint was ontroerd en zag de kinderen dansen en zingen. De kinderen waren blij dat de Sint er was.

Bron: Eigen redactie
Foto: Eddy Boerman