Sinds 2016 kiezen gemeente Zutphen en Open Monumentendag Zutphen een Monument van het Jaar. Dit jaar is het Europese thema van de Open Monumentendagen ‘Levend erfgoed’. Hierbij wordt er stilgestaan bij het cultureel erfgoed wat door middel van overdraging tussen de generaties wordt doorgegeven.

Om aan te sluiten bij het Europese thema is er dit jaar gekozen voor de Schaapskudde de Belhamel als Monument van het jaar. Het ambacht van schaapsherder en het schapenras het Groot Heideschaap zijn beide voorbeelden van levend erfgoed. Om de continuïteit van het ambacht bijzondere schapenras te kunnen waarborgen, zijn de herders Harry en Elly opzoek naar mogelijkheden om het voortbestaan van de Schaapskudde de Belhamel vorm te geven. Het blijft belangrijk om een Monument van het Jaar te kiezen. Dit is met name een bewustwordingscampagne om draagvlak te creëren voor het onderhoud en toegankelijk maken en behouden van monumenten. Steeds vaker worden lopende subsidiestromen beëindigd of wordt er minder uitgekeerd. Met het Monument van het Jaar ondersteunt de gemeente-eigenaren actief in het vinden van alternatieve financieringsmogelijkheden om het project of het noodzakelijk onderhoud te kunnen verrichten.

Door: Sander Worseling – RTV Berkelstroom
Foto: Eigen redactie