Het Regionaal Archief Zutphen heeft een deel van het archief van de gemeente Brummen overgenomen. Het gaat dan om de papierwerken tussen de jaren 1980 en1999 en is overgebracht naar het archiefdepot van het Regionaal Archief Zutphen aan de Spiegelstraat. De archiefinspecteur houdt toezicht op dit proces, want alles moet wel lopen volgens de Archiefwet en moet AVG-proof zijn. In de archiefkluis van de gemeente Brummen ligt nu nog één gedeelte papieren archief, vanaf het jaar 2000 tot en met 2009. Dat archief komt over enkele jaren naar het depot van Zutphen. Daarna volgt de fase van het papierloze, digitale archief.

Bron: Contact Zutphen-Warnsveld
Foto: Regionaal Archief Zutphen