De Provinciale Staten gaat vergaderen over gebiedsprocessen en omgevingsdiensten. Op woensdag 28 februari 2024 gaan zij in gesprek met Gedeputeerde Staten over diverse onderwerpen, waaronder gebiedsprocessen, omgevingsdiensten en zonnepanelen. De Oordeelsvorming biedt ruimte tot inspraak door belanghebbenden.

De agenda en de bijbehorende stukken staan in het Stateninformatiesysteem. Vergaderingen zijn online te volgen via gelderland.stateninformatie.nl en er is bij alle bijeenkomsten ruimte voor publiek op de publieke tribune. Tijdens oordeelsvormende bijeenkomsten zijn inwoners en (andere) belanghebbenden welkom om hun mening over de onderwerpen op de agenda kenbaar te maken aan Statenleden. Aanmelden voor inspraak bij de Oordeelsvorming kan tot uiterlijk maandag 26 februari om 12.00 uur bij de Statengriffie. Dat geldt niet voor het agendapunt ‘Grenzen aan de wolf in Gelderland’ van het cluster Natuur en Landbouw. De bespreking daarvan is een hervatting van het gesprek dat tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst van woensdag 17 januari plaatsvond. Toen was er mogelijkheid tot inspraak.

Bron: Eigen redactie
Foto: Eigen redactie