Het plan voor tijdelijke woningen aan de Zutphenseweg in Lochem krijgt vorm in goed overleg met omwonenden. Hodes Huisvesting (modulair en circulair bouwen) gaat de 22 flexwoningen leveren. Dat is het resultaat van de aanbesteding.

De indeling van het terrein is zover klaar dat de gemeente de Omgevingsvergunning kan aanvragen. Vanaf juni 2023 is gewerkt aan het plan voor huisvesting van Oekraïners, statushouders en spoedzoekers. Omwonenden, het Staring College en zwem- en sportcentrum de Beemd dachten mee in een klankbordgroep. Wethouder Wonen Marja Eggink: “Als gemeente zijn we blij met de inbreng die omwonenden wilden leveren. Het college is zich er zeer van bewust dat omwonenden zich overvallen voelden door het nieuws dat op deze plek tijdelijke woningen komen. Toch zijn we met elkaar in gesprek gekomen en was het mogelijk om vanuit wederzijds begrip het plan aan te passen. Dat is een compliment aan alle betrokkenen. Omwonenden hadden de wens om het groen tussen de Beemd, Staring College en de Vogelwikke ongemoeid te laten. Dat is gelukt. De flexwoningen met verdieping komen aan de kant van De Beemd. De laagbouw aan de kant van de Vogelwikke. Rondom het wijkje komt groen. De buurt denkt mee over het groen tijdens een nog te plannen bijeenkomst. Omwonenden kozen ook de kleur van de woningen.

Bron: Eigen redactie
Foto: Hodes huisvesting in opdracht van gemeente Lochem