RTV Berkelstroom heeft, zoals het Commissariaat voor de Media dat ook voorschrijft een Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO). Dit PBO komt tenminste tweemaal per jaar bijeen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de omroep met betrekking tot beleidsmatige zaken. Hierdoor krijgt de omroep een zo goed mogelijke afspiegeling van de samenleving in ons uitzendgebied. Uitbreiding is altijd welkom. Interesse? Meld je aan via bestuur@b-fm.nl.

Momenteel vormen de volgende personen het PBO:

BERT VROON

Bert Vroon was directeur en bestuurder van bedrijven binnen de (semi-)overheid, de training- en consultancywereld, de volkshuisvesting en het onderwijs.
Momenteel is hij lid Raad van Toezicht van de Stichting SBI (Samenwerking, Bezinning, Inspiratie) en daarnaast voorzitter van het Gilde Zutphen.

BRIGIET BLEUMINCK

Brigiet Bluiminck is redacteur/auteur en schrijft al 20 jaar voor dagbladen, grote publieksbladen. Zij is onder meer hoofdredacteur van het magazine Zutphense Pracht wat gaat over (Zutphens) erfgoed.

REMCO FEITH

Remco Feith is sinds 2014 Binnenstadsmanager Zutphen. Samen met ondernemers, pandeigenaren en de gemeente Zutphen is de Stichting Binnenstadsmanagement Zutphen actief om Zutphen klaar te maken voor de toekomst!

RIK DE LANGE

Rik de Lange is een veelzijdig bestuurder, toezichthouder en interimmanager bij overheid en woningbouwcorporaties, zorg en onderwijs. Rik de Lange is voormalig wethouder in de gemeente Zutphen en momenteel voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woonbedrijf Ieder1.