Het ‘ooievaarsbos’ in Zutphen mag blijven. In het bos langs de weg Bronsbergen zouden ruim 100 bomen met geschikte nestplaatsen gekapt worden, maar de gemeente is teruggekomen van dit plan. Om twee redenen gaat de kap niet door: het broedseizoen 2022 was al aangebroken en Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken had bezwaar aangetekend. De gemeente liet in augustus een ‘quickscan natuuronderzoek’ uitvoeren. Deze geeft aan welke beschermde dier- en plantensoorten aanwezig kunnen zijn en maakt duidelijk of aanvullend onderzoek nodig is. Dat bleek het geval, waarna de gemeente nader onderzoek liet doen dat in maart 2023 afgerond zou moeten zijn. Die datum betekende concreet dat de ooievaars er ook dit jaar hoe dan ook zouden kunnen blijven broeden. Naar verwachting zal dit ook de komende jaren het geval zijn. Er zullen nu alleen een paar bomen worden gekapt die echt ziek zijn.

Bron: Contact Zutphen-Warnsveld
Foto: Sander Grootendorst