Het Wereld Natuur Fonds slaat alarm. Beschermde en populaire riviernatuur langs Waal en IJssel droogt uit en komt daardoor serieus in het nauw. Nevengeulen dreigen door minder aanvoer van water hun cruciale rol als kraamkamer voor diverse diersoorten te verliezen.

Uiterwaarden verdrogen. Nevengeulen vallen te vaak droog. De temperatuur van het rivierwater stijgt en is zomers vaak al te hoog voor inheemse vissoorten. In het beetje water dat bij lage aanvoeren nog in de rivier staat, varen zoveel schepen dat vissen nauwelijks kunnen ontkomen aan scheepsschroeven.

Lees hier verder: https://www.destentor.nl/zwolle/noodkreet-van-wereld-natuur-fonds-over-natuur-langs-ijssel-erger-dan-gedacht~a6ba7177/

Bron: De Stentor
Foto: Eigen redactie