Minister Bruins Slot (BZK) bezocht maandag een aantal succesvolle Gelderse projecten die met Regio Deal-geld werden opgezet. Samen met bestuurders uit de regio ging ze langs bij het NewTechPark in Apeldoorn, een vakantiepark in Putten en sprak ze met inwoners in het Zutphense Waterkwartier. Met een Regio Deal investeert het Rijk samen met gemeenten, provincie, ondernemers en instellingen in beter wonen, werken en leven in een regio. Veluwe en Stedendriehoek kregen in 2020 een Regio Deal toegekend. Minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot: “De Regio Deals laten zien dat regionale uitdagingen om regionale oplossingen vragen. Ieder gebied is uniek en kent daarin zijn eigen uitdagingen, zo ook de veerkrachtige en trotse gebieden Stedendriehoek en de Veluwe.” In het Waterkwartier in Zutphen ging de minister bij een ICT-werkplaats langs. In deze wijk wonen relatief veel uitkeringsgerechtigden en er spelen sociale problemen zoals eenzaamheid. Met de pilot wijkgericht werken aan talentontwikkeling worden inwoners geholpen om economisch zelfstandig te worden en wordt de leefbaarheid van de wijk verbetert.

Bron: RTV Berkelstroom
Foto: Cleantech Regio