Minder jongeren in regio Noord- en Oost-Gelderland zijn positief over hun eigen gezondheid dan voorgaande jaren. Ook hun mentale gezondheid laat na de coronapandemie nog geen herstel zien. Daarnaast is een toename te zien van ongezond gedrag, zoals vapen. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, een onderzoek onder ruim 11.000 middelbare scholieren uit regio Noord- en Oost-Gelderland (NOG).

Dit onderzoek valt onder de landelijke gezondheidsmonitor die wordt uitgevoerd in samenwerking met alle GGD’en in Nederland, GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de periode na corona is geen verbetering te zien in de mentale gezondheid van jongeren in Noord- en Oost-Gelderland. Zowel in 2021 als in 2023 heeft meer dan 1 op de 4 jongeren (27%) psychische klachten. Daarnaast voelen jongeren zich minder gelukkig en ervaren zij meer stress vergeleken met de periode vóór corona. Deze trends komen overeen met landelijke ontwikkelingen. Deze negatieve trend zet zich ook door in hoe jongeren hun eigen gezondheid ervaren. In 2019 ervaarde bijna 9 op de 10 jongeren een goede gezondheid (87%). In 2023 is dit gedaald naar iets meer dan 8 op de 10 jongeren (81%). Op landelijk niveau is eenzelfde trend te zien. “Dat steeds minder jongeren hun gezondheid als goed ervaren is zorgwekkend, want dit is een goede indicator voor iemands algehele gezondheidstoestand”, aldus onderzoeker Lobke Kuijs van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Bron: Eigen redactie
Foto: GGD Noord- en Oost-Gelderland