Een toenemend aantal volwassenen in de regio Noord- en Oost-Gelderland voelde zich de afgelopen jaren sociaal eenzaam en miste een betekenisvolle relaties met een brede groep mensen, zoals kennissen, collega’s of buurtgenoten.

Om een beter beeld te krijgen van deze ongunstige trend, voerde GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) afgelopen najaar een verdiepend onderzoek uit op de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022. Onderdeel van dit onderzoek was een panelonderzoek naar sociale bezigheden. Uit het op maandag 15 april 2024 gepubliceerde rapport blijkt dat er een daling te zien is in het doen van sociale activiteiten en vrijwilligerswerk. Irene Linders-Wouters, Adviseur Gezondheidsbevordering bij GGD NOG: “Eenzaamheid is een complex probleem en veel factoren hebben invloed. Het voorkomen van eenzaamheid en het stimuleren van ontmoeting en verbinding is een belangrijke opdracht. Onderzoek laat zien dat dit bijdraagt aan veel facetten van (positieve) gezondheid.”

Bron: Eigen redactie
Foto: Lonneke Ruesink