De gemeente Zutphen loopt vooruit op landelijke besluitvorming voor het ontwikkelen van een lokaal team. Dit vraagt lef en ambitie als college en jeugdzorgpartijen om het anders te willen organiseren. Deze week is de aftrap gegeven met 70 professionals van 14 verschillende jeugdzorgorganisaties en de gemeente Zutphen om aan de slag te gaan met lichte hulp. Het betreft een 4-jarige pilot op basis van subsidie. Dit betekent strategisch partnerschap en samenwerken op basis van vertrouwen. Bijna 2 jaar zijn partijen en de gemeente met elkaar in gesprek geweest en is er nagedacht hoe dit eruit moest komen te zien voor de Zutphense inwoners. Lichte hulpverlening helpt kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers om dichtbij huis gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Verschillende organisaties werken vanuit een lokaal team samen om goede ondersteuning te bieden. Lichte jeugdhulp is toegankelijk en laagdrempelig zonder indicatie van de gemeentelijke toegang. Wel vindt er een deskundige inschatting van de mogelijke hulpvraag plaats. Zo helpen we gezinnen direct zonder een bureaucratisch proces. Zutphen zet daarnaast in op meer verbinding en samenhang tussen preventie, lichte hulp en de specialistische zorg. Het lokale team werkt daar waar onze inwoners zijn; in de wijk, op scholen en bij sportverenigingen.

Bron: RTV Berkelstroom
Foto: Gemeente.nu