Voordat de provincie Gelderland beslist of er een Gelders Museum gaat komen, laat zij eerst de haalbaarheid onderzoeken. De van Omroep Gelderland bekende Ridders van Gelre, René Arendsen en Bas Steman, pleiten al jaren voor zo’n provinciaal museum. Nu zet de provincie de eerste stappen, maar zekerheid is er nog niet.

Na de afgelopen provinciale verkiezingen werd het plan voor een Gelders Museum ook opgenomen in het provinciaal coalitieakkoord. Vervolgens waren het de Ridders van Gelre zelf die dat plan nog eens extra concreet maakten: ze kwamen in januari samen met de gemeente Zutphen met een voorstel om het museum in die stad te vestigen.

Lees hier verder: https://www.destentor.nl/deventer/komt-er-een-gelders-museum-provincie-zet-stappen-maar-zekerheid-is-er-nog-niet~a06ac8b5/

Bron: De Stentor
Foto: Eigen redactie