De dieseltreinen verdwijnen op termijn van het traject Zutphen-Hengelo en maken plaats voor elektrisch aangedreven locomotieven. Dit voornemen is te destilleren uit de Voorjaarsnota van het Rijk die maandag is gepresenteerd en de toelichtingen hierop. In totaal is 98 miljoen beschikbaar voor de lijn Lochem-Hengelo en het spoor tussen Almelo en Mariënberg.

Een exacte tijdsaanduiding voor de operatie wordt nog niet gegeven, maar er is sprake van ‘enkele jaren’.  Het door het demissionaire Kabinet gereserveerde geld komt uit klimaatfondsen. Elektrische treinen zijn evident stiller en schoner dan de dieseltjes die nu verkeren op de genoemde lijnen. Er is sprake van minder CO2 en stikstof uitstoot en de locomotieven trekken ook sneller op.

Lees hier verder: https://www.contactzutphen.nl/nieuws/vervoer/483713/kabinet-maakt-geld-vrij-voor-elektrificatie-spoorlijn-zutphen

Bron: Contact Zutphen-Warnsveld
Foto: Eigen redactie