Van elke partij zitten twee leden van een partij in de Warnsveldzaal op een warme donderdagavond. Hier worden straks de jaarstukken besproken van 2022 en alvast vooruitgeblikt op de komende jaren. Met een warme glimlach neemt de accountant dan het woord. Zutphen heeft wat meevallers gehad doordat er meer geld vanuit het rijk de gemeente is binnengerold. Dit voornamelijk door de oorlog in Oekraïne en de nasleep van de coronacrisis. Deze incidentele inkomsten zorgen ervoor dat de schuldquota daalt, waarnaast de termijnen toenemen evenals de grondexploitatie. Zutphen is dus in een groeiende lijn. Alleen weet iedereen in de kamer dat dit maar tijdelijk is.

Elk jaar sluit de gemeente zijn verantwoording af met de jaarstukken. Een lijst van inkomsten, uitgaven en de verantwoording hiervoor. Zie het dus als een lijst waarin wordt aangegeven hoe succesvol de uitgaves waren die de gemeente heeft gemaakt. 2022 is dus een goed jaar, er wordt zelfs geopperd vanuit de raad dat de jaarcijfers ingelijst moeten worden. Voornamelijk omdat iedereen uit de gemeente verwacht dat het later zal dalen. Dit door de onzekerheid die is gecreëerd door de oorlog in Oekraïne. Toch is mevrouw Boswinkel positief. “Dank voor de fijne samenwerking…We zijn blij als college en als gemeente.” Waarnaast ze pleit voor een betere zichtbaarheid van onder andere de begroting.

Niet alleen is dit iets waar de gemeente op zal moeten letten, maar de accountant waarschuwt ook voor de rechtmatigheidsverantwoording van volgend jaar. Hij benadrukt daarmee dat het belangrijk is voor de gemeente om hier mee aan de slag te gaan. Waarna hij ook de raad weet te duiden op dat ze moeten inzetten op de verschillende vakafdelingen. Hier wordt IT genoemd. Deze heeft moeite om de capaciteit te kunnen dragen die in de aankomende periode verwacht wordt. Dit laatste wordt later in de raad nog aangekaart, als wordt gevraagd naar de bestemming automatisering. Hier wordt namelijk 240.000 euro voor neergelegd. De reactie volgt van wethouder Sjoerd Wannet (D66) “ICT investeringen zijn voelbaar en groot omdat de markt hiervoor krap is…Het is realistisch voor wat er nu beschikbaar is“

Hiernaast kwamen nog wat meer onderwerpen aan bod. Zo zijn er opties naar voren gekomen om de hondenbelasting in Zutphen weg te halen, alleen schijnt de raad het nog niet eens te zijn over de geopperde keuzes. Ook komt het ziekenhuis en de WMO aan bod, alleen kan de gemeente daar geen gepast antwoord op geven. Aangezien er nog een onderzoek bezig is door de heer de Groot. De bouw wordt ook genoemd betreft het aantal woningen. Zo wordt gevraagd of het aantal goed zal zijn voor de komende jaren. Hierop antwoord een wethouder dat de kans vrij klein is in Zutphen om als woonzoekende een huis te vinden. Deze wordt zelf zo laag geschat, dat maar 1 op de 10 jongeren die woningzoekend is kans heeft op een dak boven zijn hoofd. Hier zal later in een andere vergadering nog over worden gesproken.

Wel kan een succesverhaal onder al het gediscussieer naar boven komen. Want niet alle problemen zullen in de komende tijd worden opgelost. En zo zal ook een nieuwe winter aankomen. Het crisisfonds SUN wordt genoemd waarna eveneens een service van warme maaltijden naar voren wordt gebracht. Deze laatste is schijnbaar zo succesvol dat het geld ook uit nationale fondsen kan worden gehaald. Mevrouw Boswinkel geeft hierbij dus ook aan “Geen horrorwinter voor Zutphense inwoners.”

Door: Lukas de Groote – RTV Berkelstroom
Foto: Lukas de Groote – RTV Berkelstroom