Met de ondertekening van een Intentieovereenkomst is een belangrijke stap gezet voor de realisatie van een Smart Energy Hub voor bedrijventerrein De Mars. Een van de grootste bedrijventerreinen in de regio, werkt hiermee aan verduurzaming, ondanks netcongestie.

Omdat het elektriciteitsnet vol raakt, kunnen bestaande bedrijven niet uitbreiden en nieuwe bedrijven zich niet vestigen. Met een zogenaamde Smart Energy Hub kan dit verholpen worden. Het gaat hierbij om een lokaal energiecentrum waar energie wordt gemaakt, gedeeld en gebruikt. Ondernemers, gemeente, energie-coöperaties en provincie werken zo samen op De Mars om zelfverzorgend te worden in energie. Het is de bedoeling om grootschalige productie van wind- & zonne-energie op te wekken en ook de productie van groene waterstof staat in het plan. Voor eind 2024 moeten er bindende afspraken komen. Als dat lukt dan draaien er begin 2026 nieuwe windturbines en wordt er op De Mars groene waterstof geproduceerd. Op de foto hiernaast zie je de ondertekenaars Ans Mol, Gelders gedeputeerde Eva Boswinkel, wethouder Zutphen Floor Wissing, bestuurder Waterschap Rijn en IJssel en medebestuurder Helga Witjes, Gelders gedeputeerde.

Bron: Eigen redactie
Foto: Gemeente Zutphen