De gemeente Zutphen start een proef om op een andere manier afval in te zamelen. Per 1 januari 2024 start gemeente Zutphen in drie buurten met deze proef onder de naam ‘Omgekeerd inzamelen afval’ en loopt tot eind december 2024.

Met deze proef wil de gemeente- ervaring opdoen en informatie verzamelen of deze wijze van inzameling in de toekomst voor de gehele gemeente Zutphen gaat gelden. Voor de inwoners van de gekozen buurten betekent dit dat zij het restafval niet langer in de grijze container kunnen aanbieden voor het ophalen. De grijze containers vervallen voor hen. Het restafval kunnen zij wegbrengen naar ondergrondse afvalcontainers in hun buurt. Het moment van restafval wegbrengen kunnen zij zo zelf bepalen. De drie proeven worden uitgevoerd in de volgende buurten: De Clerqstraat/Leeweriklaan, omgeving Vispoorthaven – Houtwal en Rietbergstraat Tichelkuilen. Deze pilots zijn een gezamenlijk project van de gemeente Zutphen en afvalverwerkingsbedrijf Circulus. De ontwikkeling in de proeven worden nauwgezet gevolgd.

Bron: Eigen redactie
Foto: Sem van der Wal