De gemeente Zutphen gaat fors investeren in haar inwoners. Het college van burgemeester en wethouders heeft ook dit jaar weer een structureel sluitende vierjarige programmabegroting aan de gemeenteraad gepresenteerd. Daaruit blijkt dat er veel geld gaat naar betaalbare woningen, bestaanszekerheid en werkgelegenheid, groene en fijne wijken, de binnenstad en cultuur voor iedereen.

Wethouder van financiën Eva Boswinkel zegt dat juist in tijden van veel onzekerheid de lokale overheid moet durven investeren en verder moet kijken dan alleen de crisis van nu. De gemeente wil deze grote opgave dan ook niet uit de weg gaan. Veel gemeenten hebben op dit moment financiële problemen, omdat de rijksoverheid niet vergoedt wat ze beloven als ze extra taken geven. In Zutphen zijn de grote bezuinigingen al een aantal jaar achter de rug en de gemeente is nu financieel gezond.

Door: Sander Worseling – RTV Berkelstroom
Foto: Eigen redactie