De gemeente Zutphen nodigt haar inwoners om mee te denken over de toekomstplannen van de gemeente. Op 28 november komt namelijk de omgevingsvisie 2040 tijdens de Avond van Zutphen ter sprake.

In de afgelopen maanden hebben veel inwoners meegedacht over de toekomst van Zutphen en Warnsveld. Er waren straatgesprekken, bijeenkomsten en een onderzoek met het inwonerspanel over hoe de gemeente in de toekomst om moet gaan met woningbouw, natuur, klimaat, vervoer, economie en cultuurhistorie. Met alle opgehaalde informatie is een toekomstverhaal voor de leefomgeving van de gemeente Zutphen opgesteld. Deze wordt tijdens de Avond van Zutphen en Warnsveld getoond. Daarna gaat de gemeente graag in gesprek met inwoners: wat wordt er gevonden van dit toekomstverhaal? En van de keuzes die de gemeente wil of moet maken? Na deze laatste inwonersbijeenkomst stelt de gemeente de uiteindelijke omgevingsvisie op. Daarin worden reacties op het toekomstverhaal meegenomen.

Bron: Eigen redactie
Foto: Gemeente Zutphen