Na 160 jaar is een zandstenen ornament, een fries, van de oude haard in het Wijnhuis in Zutphen teruggeplaatst. Het betrof een rijkversierd fries met het stadswapen en teksten binnen een cartouche, dat bij de nieuwbouw in 1863 bewaard was gebleven.

De haard was ooit het pronkstuk van Zutphens belangrijkste herberg, waar het stadsbestuur bijeenkwam en belangrijke gasten ontving. Na de verovering van Zutphen door prins Maurits in 1591 onderging de stad een renovatie, waarbij de haard in 1593 werd geplaatst. Na de herhuisvesting van Musea Zutphen in 2016 was er geen ruimte meer voor het ornament in de vaste opstelling. In 2022 besloot men delen van historische bouwfragmenten, waaronder dit fries, terug te plaatsen in het stadsbeeld om het erfgoed te verrijken. Wethouder Sjoerd Wannet benadrukte dat dit bijdraagt aan het verrijken van het historische decor van de binnenstad.

Bron: Eigen redactie
Foto: Gemeente Zutphen