Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), VluchtelingenWerk Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) nodigen iedereen uit om tijdens de jaarlijkse Nationale Burendag een kijkje in de keuken te komen nemen in het AZC opvangcentrum.

Op 23 september staan de deuren van de locatie in Zutphen van 13:00 – 16:00 uur open voor belangstellenden. Op de Open azc dag is er de mogelijkheid om van dichtbij te zien hoe het leven en werken er op de opvanglocatie aan de Voorsterallee in Zutphen aan toegaat. Er worden rondleidingen, workshops en andere activiteiten georganiseerd. Daarnaast vertellen medewerkers en bewoners over activiteiten en dagprogramma’s waar bewoners binnen en buiten het azc aan deelnemen.

Door: Sander Worseling – RTV Berkelstroom
Foto: COA