Zutphen Energie wil dat De Mars een eigen energieknooppunt krijgt. Bij de ontwikkeling van hun windproject IJsselwind en de zonneparken op en rond De Mars, werkt de maatschappij aan het concept ‘Local4Local’.

Ofwel, alle stroom die lokaal wordt opgewekt, moet ook lokaal worden verbruikt. Als voorbeeld noemt Zutphen Energie twee grote bedrijven op De Mars: KME en de komst van de waterstoffabriek. Beiden hebben veel groene stroom nodig en het is daarbij de bedoeling de lokale opwekking en het lokaal verbruik aan elkaar te koppelen. Daarvoor is een energieknooppunt nodig: ‘de Smart energy hub’. Smart omdat het verdelen en afrekenen met alle partners een ingewikkelde maar haalbare klus is. Zutphen Energie speelt in deze ontwikkeling een belangrijke rol en is innovatief bezig.

Door: Sander Worseling – RTV Berkelstroom
Foto: Heijmans