Inwoners in het buitengebied van Gelderland kunnen zich nu aanmelden voor het beplantingsproject Maak je erf goed Gelderland. Het Cultuurfonds Gelderland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) willen een impuls geven aan het cultuurlandschap met streekeigen erven en bijbehorende beplanting.

Inwoners krijgen advies en ondersteuning om op hun erf inheemse beplanting te plaatsen om de biodiversiteit te versterken. Denk aan karakteristieke landschapselementen zoals knotwilgen, vogelbosje, elzenrijen, houtsingel, struweelhagen en/of hoogstambomen. Op donderdag 25 april organiseren zij hierover een webinar. Het beplantingsproject is een unieke kans voor inwoners in het buitengebied van Gelderland, die hun erven willen verfraaien met streekeigen beplanting. Na aanmelding maakt een adviseur van SLG op basis van de wensen van de eigenaar een landschapsplan met de in het landschapstype bijpassende struiken en bomen, en brengt indien nodig een veldbezoek. Naast een uitgewerkt plan ontvangen deelnemers een aanbieding voor betaalbare aanschaf van beplanting om het erf aantrekkelijker te maken. Komende winter wordt het plantmateriaal thuisbezorgd. Met het beplantingsproject Maak je erf goed Gelderland willen het Cultuurfonds Gelderland en SLG-landschapselementen terugbrengen en zo de biodiversiteit bevorderen en de identiteit van onze omgeving versterken.

Bron: Eigen redactie
Foto: Marcel de Bont