Er is bestuurlijke overeenstemming bereikt over verbetering van de fietsroute (F348) en provinciale weg (N348) tussen Zutphen en Deventer. Een groot deel van deze route voert over Lochems grondgebied, via de kernen Eefde, Gorssel en Epse. Een consultatie van heeft brede steun voor de voorgestelde oplossing opgeleverd. Een aantal voorgestelde verbeterpunten – met name ook in en rond Epse – worden nog nader onderzocht. De Stuurgroep Verkenning FN348, bestaande uit de wethouders van Lochem, Deventer en Zutphen plus Gelders gedeputeerde Helga Witjes kiest – op basis van de uitkomsten van de consultatie – voor de samenhangende oplossing. Inmiddels hebben ook de colleges van B&W van de drie betrokken gemeenten zich hierachter geschaard. Als de gemeenteraden van Lochem, Zutphen en Deventer voor het zomerreces de benodigde financiële middelen beschikbaar stellen, kan de verdere uitwerken van de plannen nog voor het einde van dit jaar beginnen. Zutphen draagt, net als Lochem en Deventer, 1 miljoen euro bij aan de uitvoering van de plannen. De verwachting is dat de werkzaamheden eind 2025 van start gaan. Een overzicht kun je vinden op de website van de Provincie Gelderland.

Bron: Contact Zutphen-Warnsveld
Foto: Google Streetview