In Buurtcentrum Het Bornhof in Zutphen komt een nieuwe editie van het Alzheimer Café. Op woensdag 20 maart is het thema van deze avond: Veilig deelnemen aan het verkeer.

In het verkeer moet je snel beslissingen nemen en de situatie goed overzien. Mag je eigenlijk nog wel autorijden als de diagnose dementie gesteld is? En is fietsen of de scootmobiel gebruiken nog wel veilig? Of alleen een wandelingetje maken? Samen met ergotherapeut Mieke Jolij wordt gezocht naar antwoorden op deze vragen. Zoals altijd is er gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen. In het Alzheimer Café komen mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden maandelijks samen. Het is een plek om lotgenoten te ontmoeten.

Bron: Eigen redactie
Foto: Eigen redactie