VK-Oost, VALA, Stichting Biomassa en De Innovatie Coöperatie hebben een intentieverklaring ondertekend om gezamenlijk de landbouw in de Achterhoek te versterken. Deze samenwerking, gebaseerd op regionale krachten, richt zich op het centraal stellen van boerenwensen, ideeën en aanpakken.

Het gezamenlijke doel is het bieden van perspectief door innovaties breed toepasbaar te maken in de praktijk. De Achterhoek positioneert zich als koploper in kringlooplandbouw, maar Europese en nationale doelen vragen om veranderingen in het landelijk gebied. Door meer samen te werken willen de netwerken impact vergroten en een diverse groep boeren ondersteunen.

De samenwerking omvat het behoud van individuele identiteiten en doelen van de netwerken, terwijl ze werken aan een gezamenlijke regionale agenda voor de overgang naar een toekomstbestendige landbouw. Andere partijen, waaronder overheden en bedrijven, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de inspanningen. De 8RHK ambassadeurs verwelkomen deze krachtenbundeling en streven naar een herkenbaar aanspreekpunt in de regio voor een duurzame landbouwontwikkeling.

Bron: Eigen redactie
Foto: VK-Oost