Het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg viert hun 25-jarig jubileum en de opening van een nieuwe depotruimte.

In september is het 25 jaar geleden dat de Stichting Vrienden van de Kerk in Kranenburg is opgericht om de monumentale H. Antonius van Paduakerk, na sluiting voor de katholieke eredienst, voor het nageslacht te bewaren. Om dit doel te bereiken is het kerkgebouw herstemd als Heiligenbeeldenmuseum. In die 25 jaar hebben de vele vrijwilligers succesvol gewerkt aan de opbouw van de collectie en het organiseren van tentoonstellingen en is het museum een bij de Museumvereniging erkende en geregistreerde instelling. Om de groeiende collectie op een toekomstbestendige en duurzame wijze onder te brengen, is in de afgelopen periode in samenwerking met de Stichting Oude Gelderse Kerken veel energie gestoken in het realiseren van een nieuwe depotruimte en het herinrichten van de bestaande depotruimten. Inmiddels zijn de bouwactiviteiten afgerond. Op 9 en 10 september houdt het museum verkoopdagen van heiligenbeelden, kerstgroepen en religieuze voorwerpen. De opbrengst is bestemd voor het in stand houden van de kerk als heiligenbeeldenmuseum. Museum en verkoopdagen zijn te bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur. Op de Open Monumentendagen is het museum gratis toegankelijk.

Door: Sander Worseling – RTV Berkelstroom
Foto: Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg