De Zutphense ChristenUnie wil iets doen aan de vergrijzing in de gemeente. Een onderzoeksrapport schetst een grauw scenario en hierin staat opgesomd welke problemen de komende jaren opdoemen door vergrijzing.

Tot 2050 al het aantal 65-plussers verdubbelen, waardoor er extra druk komt te liggen op bijvoorbeeld huisartsen en mantelzorgers. In het dertig pagina’s tellende rapport gaat het ook over mogelijke oplossingen. Er kan worden ingezet op gezonder oud worden, zodat mensen minder zorg nodig hebben. Daarnaast kan er gefaciliteerd worden om aanpassingen in en om het huis te realiseren. De gemeente vergrijst harder dan het landelijk gemiddelde. In Warnsveld en Noorderhaven zijn de meest vergrijsde plekken. Uit het onderzoek blijkt ook dat de ouderen vooral van buiten Zutphen komen.

Bron: De Stentor
Foto: Arjan Gotink