Er zijn grote zorgen over de aantasting van de historische waarde en woongenot van het gebied Polsbroek. Dit betreft de Polsbroek, Polsbroekpassage en Boompjeswal. De gemeente wil de omgeving in het centrum van de stad een nieuw stijl geven en ziet een mogelijke sloop van het voormalige bankgebouw aan de Martinetsingel als één van de opties. Hoogbouw op die plek is niet uitgesloten en er zou groen moeten wijken. Deze gedachte zorgt voor onrust onder omwonenden en instanties. Naar aanleiding van de eerste plannen zijn er inmiddels 20 schriftelijke reacties binnengekomen bij de gemeente. Die zullen worden meegenomen in de uitwerking van de plannen. In september zijn er twee bijeenkomsten waar duidelijk wordt hoe deze schriftelijke reacties in de plannen zijn meegenomen. De Bomenstichting Zutphen schrijft in een brief aan het college dat het park een officieel beschermde status heeft en dat een aantal bomen in dat park op de lijst van monumentale bomen van de Landelijke Bomenstichting staan.

Bron: De Stentor
Foto: Google