Warnsveldse Boys kijkt vol vertrouwen vooruit na een extra ledenvergadering afgelopen maandag, waarin belangrijke besluiten zijn genomen.

Er was een behoorlijke opkomst van de leden die na de voorstellen gezamenlijk in overleg gingen. Het eerste voorstel betrof de verbouwing en modernisering van de kantine. De leden hebben goedgekeurd dat het bestuur een maximale lening mag aangaan om de bouwplannen te financieren. Met deze goedkeuring gaat het bestuur in gesprek met aannemer Geers en installateur Kimenai om te onderzoeken of de bouwplannen binnen de toegestane financiering kunnen worden gerealiseerd. Een tweede punt betrof het verplaatsen van de speeldag voor de eerste twee prestatieteams. Zoals bij veel clubs bestaat er binnen de selecties een grote behoefte om naar de zaterdagmiddag te verhuizen in plaats van de zondagmiddag. De leden stemden in met deze verplaatsing. Met ingang van het seizoen 2025-2026 zullen de teams horizontaal overstappen naar de zaterdagcompetitie. Wel is afgesproken dat de overige zondagteams, waaronder het derde en vierde team en het damesteam, gewoon op zondag blijven spelen.

Door: Evert-Jan Zwiers
Foto: Evert-Jan Zwiers – RTV Berkelstroom