Er wordt gevreesd voor een onveilige verkeerssituatie door de komst van het nieuwe Kompaan College in Zutphen. Als na de herfstvakantie het nieuwe schoolgebouw in de Noorderhaven in gebruik wordt genomen, stijgt daar het aantal fietsers. In totaal komen er namelijk zo’n 800 leerlingen en die flinke toename van het fietsverkeer kan volgens gemeente in de nieuwbouwwijk tot gevaarlijke situaties leiden. Zutphen neemt daarom meerdere verkeerspunten in de buurt onder handen. Er wordt in totaal 700.000 euro uitgetrokken om zogenoemde scholierenroutes veiliger te maken. Onder meer is dat het kruispunt van de Dreef met de Rigastraat. Ook de oversteek bij de Kostverlorentunnel, aan de kant van de binnenstad, wordt veiliger gemaakt.

Bron: De Stentor
Foto: Ronald Hissink