In een periode vol uitdagingen en onzekerheden heeft Gelre Ziekenhuizen in 2023 belangrijke stappen gezet in haar financiële herstel, wat zich voortzet in 2024.

Het jaar 2023 stond in het teken van herstel en veranderingen in het zorgaanbod per locatie. Apeldoorn richt zich nu op complexe en acute zorg, terwijl Zutphen zich concentreert op planbare en lage risico zorg. Poliklinieken bleven ongewijzigd en nieuwe focusklinieken helpen de wachtlijsten te verkorten. Gelre werd geconfronteerd met externe druk, waaronder prijsstijgingen door inflatie en veranderingen in de zorgsector door het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Het ziekenhuis focust op innovatieve en efficiënte zorgverlening, kennisdeling en samenwerking met zorgpartners, en benut digitale mogelijkheden. De verkoop van een deel van het laboratorium aan Eurofins hielp het negatieve resultaat te beperken, en er werd geld gereserveerd voor de nieuwe personele organisatie.

De positieve omslag is te danken aan de toewijding van medewerkers, strategische aanpassingen en voortdurende kostenbeheersing en efficiënte bedrijfsvoering.

Door: Sander Worseling – RTV Berkelstroom
Foto: Yorick Knol – RTV Berkelstroom