De afgelopen jaren zijn er 30 ongelukken gebeurd waarbij een bestelbusje betrokken was. Het aantal bedrijfsmatige bestelauto’s in Zutphen is het afgelopen jaar met 1% gestegen, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het CBS. Op dit moment staan er namelijk bijna 1700 geregistreerd in Zutphen. Daarmee is één op de negentien motorvoertuigen in de gemeente inmiddels een bestelwagen. Voor elke honderd in Zutphen geregistreerde bestelwagens waren er afgelopen jaar 1,8 ongevallen. Dat is een ongevalsrisico dat hoger ligt dan gemiddeld in de provincie Gelderland, en ook hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat ongevalsrisico is belangrijk, want de kans op een dodelijke botsing met een bestelwagen is twee keer zo hoog als de kans op een dodelijke botsing met een personenwagen.

Bron: De Stentor
Foto: Luciano de Graaf