Tennisclub Welgelegen in Warnsveld wil geen stroomkabels in hun grond. Ze zijn bang dat op termijn zal blijken dat er ook aan ondergrondse kabels gezondheidsrisico’s zitten. Er wordt al een paar jaar gerekend en getekend om de hoogspanningskabels die in Zutphen nu bijna recht boven huizen hangen, ondergronds te maken. Het plan is op papier klaar. Nu moeten er voor elke plek concreet vergunningen geregeld worden en soms bestemmingsplannen gewijzigd. Veel mensen in Zutphen en Warnsveld zijn blij met deze ontwikkeling. De tennisclub is inmiddels in gesprek met de gemeente. Op dit moment kan nog geen officieel bezwaar worden gemaakt tegen de verkabelingsplannen. Dat kan zodra er vergunningen en bestemmingsplanwijzigingen geregeld moeten worden. Dat gaat de komende maanden gebeuren.

Bron: De Stentor
Foto: Arjan Gotink