Natuurinclusieve boeren in Gelderland kunnen vanaf 15 juli subsidie aanvragen om kennis en ervaring te delen met collega’s via de subsidieregeling ‘Demonstratiebedrijven’. Dit is de eerste regeling van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid die door de provincie Gelderland wordt gelanceerd.

Het doel is agrariërs te inspireren om hun bedrijfsvoering te verduurzamen en richting natuurinclusieve kringlooplandbouw te bewegen. De subsidie varieert tussen € 25.000 en € 300.000 per aanvraag, met een totaal budget van € 1 miljoen. De regeling loopt van 15 juli tot 26 september 2024. Op 1 juli is er in Wijchen een informatieavond waar geïnteresseerde agrariërs uitleg krijgen over de regeling en hoe ze subsidie kunnen aanvragen. De regeling maakt deel uit van het GLB, dat toekomstbestendige landbouw ondersteunt. Naast de regeling voor demonstratiebedrijven, worden ook subsidies voor landbouwinnovatie, gebiedsontwikkeling en bedrijfsverduurzaming gelanceerd, met in totaal € 45 miljoen beschikbaar. Deze initiatieven ondersteunen Gelderse boeren in hun bijdrage aan natuur, water, bodem, klimaat en de leefbaarheid van het platteland.

Door: Sander Worseling – RTV Berkelstroom
Foto: Provincie Gelderland