Actief Zutphen heeft een nieuwe stap gezet in de richting van een gezondere en actievere jeugd in Zutphen. Onder het initiatief ‘Sportief Groot Worden’, gesteund door de provincie Gelderland, zijn testen afgenomen bij leerlingen van diverse basisscholen in de gemeente.

Volgens Anno Waterlander, verenigingsadviseur van Actief Zutphen, zijn de testen bedoeld om inzicht te krijgen in de motorische vaardigheden van kinderen. “We brengen de hand-oog coördinatie, het vermogen om te hinkelen en andere facetten van beweging in kaart,” vertelt Waterlander in gesprek met onze interviewer Wilco de Jong. Het project sluit aan bij een breder initiatief waarbij ook andere gemeenten in Gelderland betrokken zijn.

Naast de fysieke testen wordt in elke klas een enquête afgenomen. Deze onderzoekt onder andere of kinderen lid zijn van een sportvereniging, hoeveel ze buitenspelen en of ze een zwemdiploma hebben. “Met de resultaten kunnen we scholen beter ondersteunen in hun gymlessen en naschoolse activiteiten,” legt Waterlander uit. Het uiteindelijke doel is om kinderen meer in beweging te krijgen en een gezonde levensstijl te bevorderen.

De eerste resultaten vormen een belangrijke basis voor verdere ontwikkeling van sport- en beweegprogramma’s in Zutphen. Actief Zutphen hoopt dat dit initiatief zal bijdragen aan het welzijn van de jeugd en hen helpt sportief groot te worden.

Door: Yorick Knol
Foto: Actief Zutphen