Er is een plan om de ondergang van de IJssel te redden. Al jaren schommelt het waterpeil flink en raakt de IJssel steeds meer vol met zand, waardoor delen onbevaarbaar zijn voor binnenvaart.

De Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland denkt een oplossing te hebben. Zelf noemen ze het een spectaculair en sensationeel plan. Het KBN komt tot de conclusie dat een kanaal – parallel aan de IJssel van Westervoort (of misschien wel vanaf Pannerden) tot Zutphen – de redding kan zijn. Een kanaal biedt volgens KBN nieuwe mogelijkheden voor zoetwatervoorziening, natuur, recreatie en scheepvaart. Wanneer de IJssel niet meer voor binnenvaart geschikt is, kan het zich ontwikkelen tot een recreatieve rivier. Het idee komt van de TU afgestuurde Deventernaar Cas Goselink.

Bron: De Stentor
Foto: Ronald Hissink