TERUGKIJKEN:
BFM SPORTCAFE 20 JUNI 2022

KLIK OP PLAY VOOR LIVESTREAM RADIO

TERUGKIJKEN:
Dichter Mark Boog in Dat Bolwerck

Het was een traditie geworden op Hemelvaartsdag Herman Gorters Mei te horen voorlezen. A.L. Snijders, Marieke Lucas Rijneveld, Spinvis, Sholeh Rezazadeh, Akwasi, Judith Herzberg en een kleine duizend andere deelnemers hebben er de afgelopen tien jaar hun bijdrage aan geleverd. Maar dit jaar gaat poëzie-evenement Lees Mei wegens omstandigheden niet door. Toch hoeven poëzieliefhebbers niet te treuren, want dichter Mark Boog komt naar Zutphen om zijn lange verhalende dichtwerk De rotonde (2015) integraal ten gehore te brengen.

De rotonde is Boogs variatie op Goethes Faust-verhaal. Kantoorman Van Dam heeft genoeg van zijn grijze bestaan. Hij verlaat de stad met de bedoeling op een afgelegen kruispunt zijn ziel aan de duivel te verkopen. We volgen hem op zijn tocht in drie zangen van telkens 33 verzen (analoog aan Dantes Goddelijke komedie), die elk bestaan uit drie strofen en een refrein.

Locatie: de binnentuin van Dat Bolwerck – VAN 11.00 TOT 13.00 UUR.

TERUGKIJKEN: MOZART IN ZUTPHEN

TERUGKIJKEN: SAMEN VOOR ZUTPHEN