[Kijk terug] De herdenking van het bombardement op 14 oktober 1944 bij het Gideonmonument. Met bijdragen van OBS Jan Ligthart, mevrouw Sieders, de IJsselzangers en loco-burgemeester Laura Werger