Deze week is ‘De Walburgiskerk in Zutphen’, het nieuwste werk van schrijver Jos Hartman verschenen. Hartman schrijft over het roerige verleden, de gebruikers en het gebruik van het gebouw.

De Walburgiskerk in Zutphen heeft een rijke en boeiende geschiedenis, die teruggaat tot de middeleeuwen toen het de hoofdkerk was van Stad en Graafschap Zutphen. Door de eeuwen heen heeft de kerk vele veranderingen ondergaan, van de Reformatie en de Tachtigjarige Oorlog tot moderne restauraties, de Tweede Wereldoorlog en een langdurig herstelproces.

“Het turbulente verleden van de Walburgiskerk, haar gebruikers en het diverse gebruik door de jaren heen wordt uitgelicht”, aldus schrijver Jos Hartman. Vervolgens neemt hij de lezer mee op een rondleiding door de kerk, waarbij hij de schilderingen, beeldhouwwerken, grafzerken, de unieke kaarsenkroon, het doopvont en het orgel in detail beschrijft en toelicht. Ook de Librije, met haar bijzondere collectie en inventaris uit de vijftiende tot de negentiende eeuw, evenals de buitenkant van de kerk, worden uitgebreid belicht.

Door: Yorick Knol
Foto: Yorick Knol – RTV Berkelstroom