John Berends legt zijn taken als commissaris van de Koning neer tot het einde van zijn ambtsperiode. Dat is de uitkomst van de extra Statenvergadering over het onderzoek naar het handelen van Berends. Provinciale Staten moeten op zoek naar een nieuwe commissaris van de Koning.

Voorafgaand aan het inhoudelijke debat over het onderzoeksrapport legde Berends, die ook geregeld beslissingen nam voor de gemeente Zutphen, een verklaring af aan de Staten. Daarin sprak hij uit dat het steeds zijn wens was terug te komen en het ambt weer op te pakken. Gezien de wens tot rust in de organisatie, is hij echter bereid om zijn taken als commissaris niet op te pakken. Eerder op de dag overhandigde de Commissie begeleiding onderzoek het onderzoeksrapport van KPMG aan Provinciale Staten. In het rapport staat aan welke normen de commissaris van de Koning van Gelderland dient te voldoen. Daarnaast geeft het rapport feiten weer over het handelen en gedrag van John Berends tijdens de uitoefening van zijn ambt. In een aangenomen motie spreken Provinciale Staten uit de keuze van Berends te respecteren: “Dit is de beste stap voor Gelderland en de organisatie. We constateren dat wij op zoek moeten naar een nieuwe commissaris van de Koning voor Gelderland.” Henri Lenferink blijft aan als waarnemend commissaris van de Koning tot een opvolger is benoemd.

Bron: Eigen redactie
Foto: Provincie Gelderland