Ixta Noa Zutphen wil op een laagdrempelige manier ervaring inzetten om anderen te inspireren zelf hun balans terug te vinden.
Gerbrand Pot spreekt met vrijwilliger en ervaringsdeskundige Johan van der Walle over wat Ixta Noa precies doet, wie er terecht kan bij de stichting en over de thema-avond over seksueel misbruik (9 oktober).