Als de kabinetsplannen om meer accijns te heffen op alcohol inderdaad doorgaan, voelen meer dan 30.000 inwoners van Zutphen dat in hun portemonnee. Een accijnsverhoging op sigaren, shag en sigaretten raakt meer dan zesduizend mensen in de gemeente.

Van alle volwassenen in Zutphen rookt 16%. Dat zijn 6261 mensen in totaal, gebruikers van e-sigaretten uitgezonderd, blijkt uit recente cijfers van het RIVM, de GGD’s en het CBS. Ook hebben 31.744 inwoners van de gemeente, 79% van alle volwassenen, het afgelopen jaar minimaal één keer een biertje, wijntje of iets anders met alcohol gedronken. In vergelijking met heel Gelderland heeft Zutphen relatief veel rokers, maar juist relatief weinig drinkers. Vergeleken met het landelijk gemiddelde ligt het percentage rokers in Zutphen juist relatief laag, in tegenstelling tot het aandeel drinkers: dat ligt rond het landelijk gemiddelde.

Bron: De Stentor
Foto: ANP